FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Mengapa pelanggan masih dikenakan GST walaupun GST telah dikira 0% bermula 1 Jun 2018?

Bagi kiraan bil, GST mula dikira sebagai 0% bermula 1 Jun 2018. Segala penggunaan sebelum tarikh tersebut masih dikenakan caj GST 6%. Kiraan caj GST adalah dibuat secara pro-rata.

CONTOH

Bil bertarikh 20 Jun 2018
Tempoh bil: 22 Mei hingga 20 Jun (30 hari)
Jumlah Kena GST: RM120
(rujuk column Jumlah Kena GST untuk Kegunaan Bulan Semasa di dalam bil)

Bilangan hari dalam bulan Mei = 10 hari
Bilangan hari dalam bulan Jun = 20 hari
Caj sebenar yang dikenakan adalah RM120 x 6% x 10 hari / 30 hari = RM2.40

contoh

X

Mengapa masih ada ruangan kena GST di dalam bil elektrik?

Ruangan Kena GST menunjukkan amaun yang akan dikenakan GST. Sebelum 1 Jun, kadar GST adalah 6%. Bermula 1 Jun 2018, kadar GST adalah 0%.

X

Bagaimana cara kiraan pro-rata dibuat?

Kiraan pro-rata dibuat ke atas jumlah Kena GST seperti contoh di bawah:

Bil bertarikh 20 Jun 2018
Tempoh bil: 22 Mei hingga 20 Jun(30 hari)
Jumlah Kena GST: RM120
(rujuk column Jumlah Kena GST untuk Kegunaan Bulan Semasa di dalam bil)

Bilangan hari dalam bulan Mei = 10 hari
Bilangan hari dalam bulan Jun = 20 hari
Caj sebenar yang dikenakan adalah RM120 x 6% x 10 hari / 30 hari = RM2.40

contoh bil

X

Bagaimana cara untuk saya mendapatkan info lanjut?

Sila layari portal www.myTNB.com.my atau hubungi TNB CARELINE di talian 1300-88-5454.

X

Mengapa tiada notis pemberitahuan?

Pemakluman tentang perkara ini telah diumumkan melalui beberapa saluran di bawah:

  • Laman Web TNB
  • Portal myTNB
  • Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter)
  • Mesej di dalam bil
X

Apakah perubahan yang berlaku pada bil TNB?

Penggunaan elektrik bermula 1 Jun 2018 berkadar standard pada 6% akan bertukar menjadi 0%.

X

GST 0% Terhadap Caj Sambungan Pengguna

1. Apakah yang dimaksudkan dengan GST berkadar sifar (0%) terhadap Caj Sambungan?

Semua barangan dan perkhidmatan termasuk Caj Sambungan yang mana pada ketika ini tertakluk kepada GST dengan kadar standard 6% ditukar kepada kadar standard 0% berkuatkuasa 1 Jun 2018.

2. Apakah kaedah pelaksanaan GST semasa tempoh peralihan bagi Caj Sambungan?

Secara umum, kaedah pelaksanaan GST bagi Caj Sambungan semasa tempoh peralihan adalah seperti di bawah:

  • Bagi semua barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan sebelum 1 Jun 2018, bekalan tersebut adalah tertakluk kepada GST pada kadar 6% tanpa mengira tarikh pembayaran dibuat.
  • Bagi barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan selepas 1 Jun 2018 tetapi pembayaran dibuat sebelum 1 Jun 2018, maka pembekalan tersebut adalah tertakluk kepada GST pada kadar 6% setakat yang diliputi oleh pembayaran tersebut.
  • Bagi barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan selepas 1 Jun 2018 dan pembayaran diterima selepas 1 Jun 2018, maka bekalan tersebut tertakluk kepada GST pada kadar 0%.

3. Adakah Caj Sambungan untuk permohonan bekalan baru yang dibuat selepas 1 Jun 2018  tidak lagi dikenakan GST 6%?

Ya, permohonan bekalan baharu termasuk permohonan bekalan tambahan yang dibuat selepas 1 Jun 2018 tidak lagi tertakluk kepada caj GST 6%.

4. Apakah kaedah perlaksanaan GST bagi ProForma Caj Sambungan yang dikeluarkan kepada pengguna sebelum 1 Jun 2018?

Secara ringkas, jadual di bawah menunjukkan kaedah perlaksanaan GST bagi Pro Forma Caj Sambungan yang dikeluarkan sebelum 1 Jun 2018 berdasarkan empat (4) scenario iaitu:

Scenario PENERIMAAN PEMBAYARAN CAJ SAMBUNGAN* KERJA SIAP ** KADAR GST
(a) Sebelum 01 Jun 2018 Sebelum 01 Jun 2018 Kadar Standard 6%
(b) Sebelum 01 Jun 2018 Selepas 01 Jun 2018 Kadar Standard 6%
(c) Sebelum 01 Jun 2018 Sebelum 01 Jun 2018 Kadar Standard 6%
(d) Selepas 01 Jun 2018 Selepas 01 Jun 2018 Kadar Standard 0%

Nota:

*Penerimaan Pembayaran Caj Sambungan merujuk kepada pembayaran yang diterima secara tunai atau cek. Sekiranya cek ditendang, pengguna perlu menjelaskan semula Caj Sambungan berdasarkan Pro Forma asal (termasuk GST 6% sekiranya ada). Penerimaan Inden TIDAK dianggap sebagai pembayaran Caj Sambungan.
**Kerja siap – merujuk kepada kerja-kerja penyaluran bekalan telah disiapkan oleh TNB.

X