VISIT OUR NEW WEBSITE AND TELL US WHAT YOU THINK

Tender NoticesPrint this page 

Tenders are invited from suppliers / contractors registered with the Ministry of Finance (MOF) or Kementerian Kewangan (KK) / Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), Tenaga Nasional Berhad (TNB) and Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) for supply / work as follows:-

Important Notice :
To all TNB Vendors/Suppliers/Contractors. To update your details, please click Supply Chain Management System (SCMS) Implementation

Tender No Tender Title Category Cost of document & payable to Closing date (12.00 noon) Submission of tender document
TNBT/KL (P) 127/13 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MEMBAIKPULIH “FIRE ALARM PANEL” DENGAN “MIMIC DIGRAM PANEL” UNTUK SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN BAGI  PENCAWANG MASUK UTAMA BUKIT JALIL (BJLL) DI BAWAH JAGAAN PEJABAT PENGURUS NEGERI (KUALA LUMPUR) JABATAN SENGGARAAN ASET, BAHAGIAN PENGHANTARAN, TNB. 1. Pihak kontraktor perlu menamakan WAKIL SECARA RASMI kepada pihak TNB untuk proses    pembelian dokumen tender dan lawatan tapak.
2. Kontraktor mestilah Bertaraf Bumiputera
3. CIDB:Gred G2: ME Pengkhususan MO2 dan KK : 120601/120602
4. Berdaftar sebagai Vendor TNB
5. Memilik Kad NIOSH-TNB Safety Passport (NTSP)
6. Sila bawa salinan sijil yang berkenaan beserta sijil yang asal.
RM 10.00

Kedai Tenaga Nasional Berhad, Aras SB, Bangunan 2 Sentral
24/4/2013 Pejabat Pengurus Negeri (Kuala Lumpur)
Jabatan Senggaraan Aset,
Bahagian Penghantaran TNBAras 25,
Bangunan Dua Sentral,
No.8, Jalan Tun Sambanthan,
50470, Kuala Lumpur.
No. Tel: 03-21802288,
No. Fax: 03-21804931

Untuk keterangan lanjut sila berhubung dengan En Vijayakumaran : 0194780523

Perkara : Lawatan Tapak
Tarikh   : 16 April 2013
Masa     : 10.00 pagi
Hari        :  Selasa
Tempat : Bukit Jalil, (SRYA & PJYC)

Hanya kontraktor yang menghadirkan diri untuk Lawatan Tapak sahaja dibenarkan menyertai Tender. Sekiranya penender gagal menghadiri lawatan tapak tender akan terBATAL dengan sendirinya. Dokumen tender akan hanya dikeluarkan kepada wakil penender yang sah sahaja dan setelah surat ASAL pendaftaran dengan CIDB/TNB, serta bukti bahawa Syarikat tuan bertaraf Bumiputera ditunjukkan. TNB tidak terikat untuk menyetujuterima tender/ sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga atau memberi apa-apa sebab diatas penolakan sesuatu tender. TNB juga tidak bertanggung jawab ke atas sebarang kos yang ditanggung oleh penender.


MAKLUMAN KEPADA PIHAK KONTRAKTOR
 

1)    Pihak kontraktor perlu memajukan sesalinan kad pengenalan untuk pengesahan bagi pemilik syarikat atau menamakan WAKIL SECARA RASMI melalui surat rasmi (Letterhead Company- Surat Wakil)  - ASAL kepada pihak TNB untuk proses pembelian dokumen tender dan lawatan tapak. 
2)    Penender PERLU memastikan segala syarat-syarat kelayakan yang dinyatakan untuk kerja berkenaan adalah DIPATUHI sebelum PEMBAYARAN dilaksanakan.  
3)    Penender yang ingin menyertai tawaran diatas dikehendaki membayar harga dokumen seperti yang tercatit diatas dalam bentuk Tunai di Kedai Tenaga Nasional Berhad (Level SB), Bangunan Dua Sentral,No. 8, Jalan Tun Sambathan, 50470 Brickfields, Kuala Lumpur. 
4)    Sila nyatakan di kaunter pembayaran No. Tender/Sebutharga yang berkaitan dengan (Caj Kod C540700/19040). 
5)    Sekiranya syarat-syarat kelayakan seperti dinyatakan TIDAK DIPATUHI maka bayaran ini tidak akan dikembalikan dan dokumen Tender/Sebutharga TIDAK AKAN DIJUAL. 
6)    Dokumen sebutharga akan hanya dikeluarkan kepada wakil penender yang sah sahaja dan setelah surat ASAL pendaftaran dengan KK dan TNB serta bukti bahawa Syarikat tuan bertaraf Bumiputera ditunjukkan. 
7)    TNB tidak terikat untuk menyetujuterima sebutharga/ sebutharga yang terendah atau mana-mana sebutharga atau memberi apa-apa sebab diatas penolakan sesuatu sebutharga. TNB juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos yang ditanggung oleh penender.

Sale of tender document:

Pejabat Pengurus Negeri (Kuala Lumpur)
Jabatan Senggaraan Aset,
Bahagian Penghantaran TNBAras 25,
Bangunan Dua Sentral, No.8, Jalan Tun Sambanthan,
50470, Kuala Lumpur.
No. Tel: 03-21802288,
No. Fax: 03-21804931

Payments for the tender document should be made in Cash / Bank Drafts / Cashier’s Order at the following time:-

Monday - Thursday9.00 a.m - 1.00 p.m
2.00 p.m - 4.00 p.m.
Friday9.00 a.m - 12.30 noon
2.30 p.m - 4.00 p.m.

Payments made are not refundable.

Tenderers are required to produce the original certificate of registration and photocopy with KK/PKK/TNB and CIDB when buying the tender documents.

Tenaga Nasional Berhad does not bind itself to accept the lowest or any tender nor to assign any reason for the rejection of any tender nor will it be responsible for any cost incurred by the tenderers.