FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Butiran-butiran Penting

1.   Berapakah jumlah ICPT yang akan dilepaskan kepada pengguna?

Kadar ICPT yang akan dilepaskan kepada pengguna bagi tempoh bermula 1 Julai 2017 hingga 31 Disember 2017 adalah – 1.52 sen/kWj (rebat sebanyak 1.52 sen/kWj). Untuk ICPT bagi tempoh Julai hingga Disember 2017, Kerajaan akan menampung keseluruhan kos sebanyak RM 1.303 bilion yang merangkumi perincian di bawah:

 • Pelepasan Kos Bahan Api dan Penjanaan bagi tempoh Januari hingga Jun 2017  berjumlah RM 523.23 juta, bersamaan surcaj sebanyak 1.02 sen/kWj. Kos tambahan ini adalah disebabkan oleh (i) kenaikan harga arang batu di pasaran global serta kesan daripada kadar mata wang asing ke atas ringgit, (ii) kos tambahan daripada gas asli yang berjumlah RM 280 juta lanjutan daripada pelan rasionalisasi subsidi Kerajaan serta keputusan Kerajaan untuk menaikkan harga gas asli berpaip kepada sektor tenaga sebanyak RM 1.50/mmBTU dari RM 21.20/mmBTU kepada RM 22.70/mmBTU.

            Harga gas asli berpaip yang baharu ini akan berkuatkuasa mulai 1 Julai 2017.

 • Kos bagi mengekalkan rebat ICPT semasa sebanyak 1.52 sen/kWj, yang berjumlah RM 780 juta

Kerajaan akan menampung keseluruhan kos sebanyak RM 1.303 bilion menggunakan Dana Penjimatan PPA, yang merupakan sebuah dana yang ditubuhkan oleh Kerajaan bagi mengumpul penjimatan hasil daripada Rundingan Semula Perjanjian Pembelian Tenaga dengan Penjana Kuasa Bebas Generasi Pertama. Objektif Dana Penjimatan PPA ini adalah bagi menstabilkan impak ke atas tariff kepada pengguna lanjutan daripada perubahan harga bahan api.

2.    Siapakah yang akan terlibat dengan rebat tarif ini?

Rebat ICPT ini akan dikenakan kepada semua pengguna kecuali pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj dan ke bawah.

3.    Mengapakah pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan rebat ICPT ini?

Pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan penyelarasan tarif sebelum ini iaitu:

 • Kadar tarif bagi pengguna dalam Jalur Penggunaan Asas (0-200 kWj) telah dikekalkan pada 21.8 sen / kWj sejak tahun 1997; dan
 • Kadar tarif bagi jalur penggunaan 201-300 kWj telah dikekalkan pada 33.4 sen / kWj sejak 2009.

Selain daripada itu, pihak Kerajaan akan terus menampung subsidi untuk kira-kira 1 juta pengguna Domestik dalam Jalur  Penggunaan Asas yang mana bil mereka ialah RM20.00 dan ke bawah. Oleh itu, pengguna-pengguna ini tidak terlibat dengan caj ICPT ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan Mekanisme Pelepasan Kos Bahan Api dan Penjanaan (Imbalance Cost Pass-Through, ICPT)?

Pelepasan Kos Bahan Api dan Penjanaan  adalah mekanisme di bawah rangka kerja Kawal Selia Berasaskan Insentif (Incentive Based Regulation, IBR) yang membolehkan TNB sebagai utiliti untuk mencerminkan perubahan (sama ada peningkatan atau penurunan) kos bahan api dan penjanaan ke dalam tarif elektrik setiap enam (6) bulan.

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menentukan kaedah pengiraan ICPT?

Suruhanjaya Tenaga selaku pengawal selia sektor tenaga di Malaysia bertanggungjawab menentukan kaedah pengiraan dan metodologi ICPT, tertakluk kepada kelulusan Kerajaan setiap enam (6) bulan.

Apakah komponen-komponen di dalam mekanisme ICPT?

Terdapat 2 komponen utama di dalam ICPT:

 • FCPT: ialah komponen Pelepasan Kos Bahan Api yang melibatkan perubahan kos bahan api (gas asli berpaip, gas asli secair (Liquefied Natural Gas, LNG) dan arang batu) akibat daripada perubahan harga pasaran bahan api, kuantiti bahan api, campuran bahan api untuk penjanaan elektrik, pertukaran wang asing dan lain-lain.
 • GSCPT: ialah Pelepasan Kos Spesifik Penjanaan yang melibatkan perubahan dalam kos penjanaan yang lain berkaitan Perjanjian Pembelian Tenaga (Power Purchase Agreement, PPA & Perjanjian Tahap Perkhidmatan (Service Level Agreements, SLA) dan kontrak perolehan bahan api seperti Perjanjian Bekalan Arang Batu (Coal Supply Agreement, CSA), Perjanjian Bekalan Arang Batu dan Pengangkutan (Coal Supply and Transportation Agreement, CSTA), Perjanjian Bekalan Gas (Gas Supply Agreement, GSA)/Perjanjian Rangka Kerja Gas (Gas Framework Agreement, GFA) dan lain-lain.

Bagaimanakah jumlah ICPT ditentukan?

Jumlah ICPT adalah berdasarkan perbezaan di antara anggaran kos sebenar bahan api dan kos penjanaan untuk enam (6) bulan tertentu dengan kos bahan api dan penjanaan yang telah ditetapkan di dalam pengiraan Tarif Asas.

Berapakah kadar ICPT yang akan dilepaskan kepada pengguna bagi tempoh 1 Julai 2017 hingga 31 Disember 2017?

Kadar ICPT yang akan dilepaskan kepada pengguna bagi tempoh bermula 1 Julai 2017 hingga 31 Disember 2017 adalah – 1.52 sen/kWj (rebat sebanyak 1.52 sen/kWj).

Apakah rasional di sebalik rebat ICPT ini?

Untuk ICPT bagi tempoh Julai hingga Disember 2017, Kerajaan akan menampung keseluruhan kos sebanyak RM 1.303 bilion yang merangkumi perincian di bawah:

 • Pelepasan Kos Bahan Api dan Penjanaan bagi tempoh Januari hingga Jun 2017  berjumlah RM 523.23 juta, bersamaan surcaj sebanyak 1.02 sen/kWj. Kos tambahan ini adalah disebabkan oleh (i) kenaikan harga arang batu di pasaran global serta kesan daripada kadar mata wang asing ke atas ringgit, (ii) kos tambahan daripada gas asli yang berjumlah RM 280 juta lanjutan daripada pelan rasionalisasi subsidi Kerajaan serta keputusan Kerajaan untuk menaikkan harga gas asli berpaip kepada sektor tenaga sebanyak RM 1.50/mmBTU dari RM 21.20/mmBTU kepada RM 22.70/mmBTU.

            Harga gas asli berpaip yang baharu ini akan berkuatkuasa mulai 1 Julai 2017.

 • Kos bagi mengekalkan rebat ICPT semasa sebanyak 1.52 sen/kWj, yang berjumlah RM 780 juta

Kerajaan akan menampung keseluruhan kos sebanyak RM 1.303 bilion menggunakan Dana Penjimatan PPA, yang merupakan sebuah dana yang ditubuhkan oleh Kerajaan bagi mengumpul penjimatan hasil daripada Rundingan Semula Perjanjian Pembelian Tenaga dengan Penjana Kuasa Bebas Generasi Pertama. Objektif Dana Penjimatan PPA ini adalah bagi menstabilkan impak ke atas tariff kepada pengguna lanjutan daripada perubahan harga bahan api.

Bagaimanakah caj ICPT akan memberi kesan terhadap bil elektrik saya?

 • Caj ICPT adalah caj yang dikenakan untuk setiap kWj tenaga elektrik yang digunakan. Caj ICPT adalah komponen boleh ubah dalam bil elektrik di mana kadar ICPT adalah berdasarkan penggunaan tenaga elektrik anda pada setiap bulan.
 • ICPT adalah caj yang dilepaskan secara terus dan pengiraannya adalah mengikut penggunaan bulanan tenaga elektrik dalam unit kWj didarab dengan kadar ICPT (sen/kWj). Caj ICPT ini kemudiannya akan ditambah atau ditolak daripada jumlah bil semasa anda.

Adakah semua pengguna dikenakan caj ICPT?

 • Ya, semua pengguna akan dikenakan caj ICPT kecuali pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah.
 • Dalam hal ini, pelanggan Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj dan ke bawah tidak akan mengalami sebarang peningkatan atau penurunan bil akibat  ICPT.

Mengapa pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan rebat ICPT ini?

Pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan penyelarasan tarif sebelum ini iaitu:

 • Kadar tarif bagi pengguna dalam Jalur Penggunaan Asas (0-200 kWj) telah dikekalkan pada 21.8 sen / kWj sejak tahun 1997; dan
 • Kadar tarif bagi jalur penggunaan 201-300 kWj telah dikekalkan pada 33.4 sen / kWj sejak 2009.

Selain daripada itu, pihak Kerajaan akan terus menampung subsidi untuk kira-kira 1 juta pengguna Domestik dalam Jalur  Penggunaan Asas yang mana bil mereka ialah RM20.00 dan ke bawah. Oleh itu, pengguna-pengguna ini tidak terlibat dengan caj ICPT ini.

Adakah semua pengguna membayar jumlah yang sama untuk caj ICPT?

Kadar ICPT telah ditetapkan untuk semua pengguna kecuali pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah. Walau bagaimanapun, jumlah caj ICPT pada bil elektrik anda mungkin berbeza daripada jiran anda kerana ia bergantung kepada jumlah penggunaan tenaga elektrik (kWj) sebulan. Oleh itu, jumlah ICPT yang perlu dibayar adalah berbeza daripada seorang pengguna dengan pengguna yang lain, dan berbeza dari satu bulan ke satu bulan yang lain, bergantung kepada penggunaan tenaga elektrik.