FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Choose by categories:

Tarif & ICPT

Butiran-butiran Penting

1. Berapakah jumlah ICPT yang akan dilepaskan kepada pengguna?

Perlaksanaan Imbalance Cost Pass-Through (ICPT) bagi tempoh 1 Julai 2018 hingga 31 Disember 2018, adalah seperti berikut:

a) Kadar tariff asas kekal pada 39.45 sen/kWj.

b) Kenaikan kos bahan api dan penjanaan bagi tempoh 1 Januari – 30 Jun 2018 telah menyebabkan penambahan kos berjumlah RM698.19 juta atau 1.35 sen/kWj surcaj ICPT yang akan dilepaskan menerusi mekanisma ICPT :

i. Pengguna Domestik* – tidak akan terjejas dengan perlaksanaan surcaj ICPT

Pengguna domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj dan ke bawah tidak akan terjejas dengan pelaksanaan ICPT.

Bagi pengguna domestik dengan penggunaan 300kWh dan keatas, surcaj ICPT akan dibiayai oleh Kumpulan Wang Industri Elektrik (“KWIE”).

ii. Pengguna bukan domestik

Surcaj ICPT sebanyak 1.35 sen/kWj akan dikenakan.

* Pengguna domestik merujuk kepada pengguna kediaman

2. Siapakah yang akan terlibat dengan surcaj ICPT ini?

Surcaj ICPT ini hanya akan dikenakan kepada pengguna Bukan Domestik.

Semua pengguna Domestik tidak akan dikenakan ICPT surcaj ini di mana kadar ICPT ialah 0 sen/kWj. Bagi pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj dan ke bawah mereka tidak tertakluk kepada mekanisma ICPT.

3. Mengapakah pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan perlaksanaan ICPT ini?

Pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan penyelarasan tarif sebelum ini iaitu:

i. Kadar tarif bagi pengguna dalam Jalur Penggunaan Asas (0-200 kWj) telah dikekalkan pada 21.8 sen / kWj sejak tahun 1997; dan

ii. Kadar tarif bagi jalur penggunaan 201-300 kWj telah dikekalkan pada 33.4 sen / kWj sejak tahun 2009.

Selain daripada itu, pihak Kerajaan akan terus menampung subsidi untuk kira-kira 1 juta pengguna Domestik dalam Jalur Penggunaan Asas yang mana bil mereka ialah RM20.00 dan ke bawah. Oleh itu, pengguna-pengguna ini tidak terlibat dengan perlaksanaan ICPT ini.

Apakah yang dimaksudkan dengan Mekanisme Pelepasan Kos Bahan Api dan Penjanaan (Imbalance Cost Pass-Through, ICPT)?

Pelepasan Kos Bahan Api dan Penjanaan adalah mekanisme di bawah rangka kerja Kawal Selia Berasaskan Insentif (Incentive Based Regulation, IBR) yang membolehkan TNB sebagai utiliti untuk mencerminkan perubahan (sama ada peningkatan atau penurunan) kos bahan api dan penjanaan ke dalam tarif elektrik setiap enam (6) bulan.

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menentukan kaedah pengiraan ICPT?

Suruhanjaya Tenaga selaku pengawal selia sektor tenaga di Malaysia bertanggungjawab menentukan kaedah pengiraan dan metodologi ICPT, tertakluk kepada kelulusan Kerajaan setiap enam (6) bulan. Sejak pelaksanaannya pada tahun 2014, sejumlah RM6.3 bilion rebat ICPT dan subsidi telah dilepaskan kepada pengguna elektrik di Semenanjung Malaysia.

Apakah komponen-komponen di dalam mekanisme ICPT?

Terdapat 2 komponen utama di dalam ICPT:

  • FCPT: ialah komponen Pelepasan Kos Bahan Api yang melibatkan perubahan kos bahan api (gas asli berpaip, gas asli secair (Liquefied Natural Gas, LNG) dan arang batu) akibat daripada perubahan harga pasaran bahan api, kuantiti bahan api, campuran bahan api untuk penjanaan elektrik, pertukaran wang asing dan lain-lain.
  • GSCPT: ialah Pelepasan Kos Spesifik Penjanaan yang melibatkan perubahan dalam kos penjanaan yang lain berkaitan Perjanjian Pembelian Tenaga (Power Purchase Agreement, PPA & Perjanjian Tahap Perkhidmatan (Service Level Agreements, SLA) dan kontrak perolehan bahan api seperti Perjanjian Bekalan Arang Batu (Coal Supply Agreement, CSA), Perjanjian Bekalan Arang Batu dan Pengangkutan (Coal Supply and Transportation Agreement, CSTA), Perjanjian Bekalan Gas (Gas Supply Agreement, GSA)/Perjanjian Rangka Kerja Gas (Gas Framework Agreement, GFA) dan lain-lain.

Bagaimanakah jumlah ICPT ditentukan?

Jumlah ICPT adalah berdasarkan perbezaan di antara anggaran kos sebenar bahan api dan kos penjanaan untuk enam (6) bulan tertentu dengan kos bahan api dan penjanaan yang telah ditetapkan di dalam pengiraan Tarif Asas.

Apakah rasional di sebalik surcaj ICPT ini?

Berikutan daripada peningkatan kos bahan api dan penjanaan bagi tempoh 1 Januari 2018 hingga 30 Jun 2018, kos tambahan bahan api dan penjanaan berjumlah RM 698.19 juta atau 1.35 sen/kWj surcaj ICPT akan dilepaskan menerusi mekanisma ICPT:

i. Pengguna Domestik – tidak akan terjejas dengan perlaksanaan surcaj ICPT
Pengguna domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj dan ke bawah tidak tertakluk dengan pelaksanaan ICPT.

Bagi pengguna domestik dengan penggunaan 300kWj dan keatas, surcaj ICPT akan dibiayai oleh Kumpulan Wang Industri Elektrik (“KWIE”). Oleh itu, kadar ICPT ditetapkan pada kadar 0 sen/kWj.

ii. Pengguna bukan domestik
Surcaj ICPT sebanyak 1.35 sen/kWj akan dikenakan.

* Pengguna domestik merujuk kepada pengguna kediaman

Bagaimanakah caj ICPT akan memberi kesan terhadap bil elektrik saya?

  • Caj ICPT adalah caj yang dikenakan untuk setiap kWj tenaga elektrik yang digunakan. Caj ICPT adalah komponen boleh ubah dalam bil elektrik di mana kadar ICPT adalah berdasarkan penggunaan tenaga elektrik anda pada setiap bulan.
  • ICPT adalah caj yang dilepaskan secara terus dan pengiraannya adalah mengikut penggunaan bulanan tenaga elektrik dalam unit kWj didarab dengan kadar ICPT (sen/kWj). Caj ICPT ini kemudiannya akan ditambah atau ditolak daripada jumlah bil semasa anda.

Adakah semua pengguna dikenakan perlaksanaan ICPT?

Ya, semua pengguna akan dikenakan perlaksanaan ICPT kecuali semua pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj dan ke bawah. Bagi pegguna domestik dengan penggunaan bulanan melebihi 300 kWj , kadar ICPT ialah 0 sen/kWj.

Mengapa pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan perlaksanaan ICPT ini?

Pengguna Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan penyelarasan tarif sebelum ini iaitu:

i. Kadar tarif bagi pengguna dalam Jalur Penggunaan Asas (0-200 kWj) telah dikekalkan pada 21.8 sen / kWj sejak tahun 1997; dan

ii. Kadar tarif bagi jalur penggunaan 201-300 kWj telah dikekalkan pada 33.4 sen / kWj sejak tahun 2009.

Selain daripada itu, pihak Kerajaan akan terus menampung subsidi untuk kira-kira 1 juta pengguna Domestik dalam Jalur Penggunaan Asas yang mana bil mereka ialah RM20.00 dan ke bawah. Oleh itu, pengguna-pengguna ini tidak terlibat dengan perlaksanaan ICPT ini.

Adakah semua pengguna membayar jumlah yang sama untuk caj ICPT?

Jumlah caj ICPT pada bil elektrik anda mungkin berbeza daripada jiran anda kerana ia bergantung kepada jumlah penggunaan tenaga elektrik (kWj) sebulan. Oleh itu, jumlah ICPT yang perlu dibayar adalah berbeza daripada seorang pengguna dengan pengguna yang lain, dan berbeza dari satu bulan ke satu bulan yang lain, bergantung kepada penggunaan tenaga elektrik.