FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Choose by categories:

Tarif & ICPT

Butiran-butiran Penting

1. Berapakah jumlah ICPT rebat yang akan dilepaskan kepada pelanggan untuk tempoh 1 Julai 2021 hingga 31 Disember 2021?

Pelaksanaan Imbalance Cost Pass-Through (ICPT) bagi tempoh 1 Julai 2021 hingga 31 Disember 2021, adalah seperti berikut:

a) Kadar tarif asas kekal pada 39.45 sen/kWj.

b) Rebat ICPT sebanyak 2.00 sen/kWh akan diberi kepada semua pelanggan Domestik termasuk pelanggan Domestik dengan penggunaan bulanan 300kWj dan ke bawah.

c) Rebat ICPT 2.00 sen/kWj juga akan diberi kepada semua pelanggan Bukan Domestik.

*pelanggan domestik merujuk kepada pengguna kediaman
*pelanggan bukan domestik merujuk kepada pengguna komersil, industri dan lain-lain

2. Siapakah yang akan terlibat dengan rebat ICPT ini?

a) Bagi tempoh Julai 2021 hingga Disember 2021, rebat ICPT sebanyak 2.00sen/kWj akan dinikmati oleh semua pelanggan elektrik TNB, Domestik dan Bukan Domestik.

b) Pelanggan Domestik dengan penggunaan bulanan 300kWh dan ke bawah juga akan layak mendapat rebat ICPT sebanyak 2.00 sen/kWj.

3. Mengapakah pelanggan Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM 77.00) dan ke bawah terlibat dengan pelaksanaan ICPT ini?

Pelanggan Domestik dengan penggunaan bulanan sebanyak 300 kWj (RM77.00) dan ke bawah tidak terlibat dengan penyelarasan tarif sebelum ini berikutan:

  • Kadar tarif bagi pelanggan dalam Jalur Penggunaan Asas (0-200 kWj) telah dikekalkan pada 21.8 sen / kWj sejak tahun 1997; dan
  • Kadar tarif bagi jalur penggunaan 201-300 kWj telah dikekalkan pada 33.4 sen / kWj sejak 2009.

Namun, bagi tempoh Julai 2021 hingga Disember 2021, Kerajaan telah memutuskan untuk memberi rebat ICPT kepada semua pelanggan termasuk pelanggan Domestik dengan penggunaan bulanan 300kWh dan ke bawah. Kerajaan berharap agar pemberian rebat ini dapat membantu meringankan kos sara hidup rakyat serta menurunkan kos menjalankan perniagaan yang terkesan berikutan penularan pandemik COVID-19.

Selain daripada itu, kerajaan memperuntukkan pemberian subsidi elektrik sebanyak RM 40.00 khusus kepada pelanggan domestik golongan miskin dan miskin tegar yang berdaftar dengan program E-Kasih.

Apakah yang dimaksudkan dengan Imbalance Cost Pass-Through (ICPT)?

ICPT adalah mekanisma yang diluluskan oleh kerajaan dan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Tenaga sejak 1 Januari 2014 di bawah rangka kerja Kawal Selia Berasaskan Insentif (Incentive Based Regulation, IBR). Mekanisme ICPT membolehkan TNB sebagai utiliti mengatasi perubahan (sama ada peningkatan atau penurunan) kos bahan api dan penjanaan untuk dilepaskan kepada pelanggan melalui tarif elektrik setiap enam (6) bulan bagi tujuan pelarasan dalam bentuk rebat atau surcaj. Mekanisme ini dilaksanakan berdasarkan Seksyen 26, Akta Bekalan Elektrik 1990 [Akta 447]. Impak pelaksanaan ICPT adalah neutral terhadap TNB di mana ianya tidak memberi sebarang kesan terhadap operasi perniagaan dan kedudukan kewangan TNB.

Apakah faktor utama yang menyumbang kepada pemberian rebat ICPT?

Antara faktor utama yang menyumbangkan kepada pemberian rebat ICPT di Semenanjung bagi tempoh tersebut  berikutan penurunan keseluruhan harga bahan api arang batu dan gas pada tempoh Januari 2021 – Jun 2021.

Berikut adalah perincian harga bahan api bagi tempoh Januari 2021 – Jun 2021:

  • Sedikit kenaikan pada purata harga arang batu kepada USD70.06/tan metrik, berbanding harga yang telah diunjurkan dalam tarif asas bagi RP2 iaitu pada USD67.45/tan metrik; dan
  • Penurunan harga gas berpaip yang dikawal selia pada RM17.16/mmBTU berbanding RM27.20/mmBTU; harga yang telah diunjurkan dalam tarif asas bagi RP2

Apakah itu Kumpulan Wang Industri Elektrik (KWIE)?

Kumpulan Wang Industri Elektrik (KWIE) merupakan satu tabung yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga (ST). Matlamat penubuhan KWIE bertujuan untuk mengurangkan kadar surcaj ICPT, sekiranya berlaku bagi meringankan beban rakyat di masa hadapan. Ini merupakan keperluan dan usaha Kerajaan untuk meningkatkan tabungan dana KWIE yang telah diwujudkan untuk menstabilkan kadar tarif elektrik.

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menentukan kaedah pengiraan ICPT?

Suruhanjaya Tenaga selaku pengawal selia sektor tenaga di Malaysia bertanggungjawab menentukan kaedah pengiraan ICPT, tertakluk kepada kelulusan Kerajaan setiap enam (6) bulan.

Apakah komponen-komponen di dalam mekanisma ICPT?

Terdapat 2 komponen utama di dalam ICPT:

  • FCPT: ialah komponen Pelepasan Kos Bahan Api yang melibatkan perubahan kos bahan api (gas asli berpaip, gas asli secair (Liquefied Natural Gas, LNG) dan arang batu) akibat daripada perubahan harga pasaran bahan api, kuantiti bahan api, campuran bahan api untuk penjanaan elektrik, pertukaran wang asing dan lain-lain.

  • GSCPT: ialah Pelepasan Kos Spesifik Penjanaan yang melibatkan perubahan dalam kos penjanaan yang lain berkaitan Perjanjian Pembelian Tenaga (Power Purchase Agreement, PPA & Perjanjian Tahap Perkhidmatan (Service Level Agreements, SLA) dan kontrak perolehan bahan api seperti Perjanjian Bekalan Arang Batu (Coal Supply Agreement, CSA), Perjanjian Bekalan Arang Batu dan Pengangkutan (Coal Supply and Transportation Agreement, CSTA), Perjanjian Bekalan Gas (Gas Supply Agreement, GSA) Perjanjian Rangka Kerja Gas (Gas Framework Agreement, GFA) dan lain-lain

Bagaimanakah jumlah ICPT yang dilepaskan kepada pengguna ditentukan?

Jumlah ICPT adalah berdasarkan perbezaan di antara anggaran kos sebenar bahan api dan kos penjanaan untuk enam (6) bulan tertentu berbanding dengan kos bahan api dan penjanaan yang telah ditetapkan di dalam pengiraan Tarif Asas.

Sejak pelaksanaannya pada tahun 2014 sehingga 2021, sejumlah RM8.6 bilion rebat ICPT dan subsidi telah dilepaskan kepada pelanggan elektrik di Semenanjung Malaysia. Berikutan peningkatan purata harga arang batu semasa dan peningkatan harga gas berpaip yang dikawal selia sebanyak RM1.50/mmBTU telah memberi kesan terhadap peningkatan kos bahan api dan penjanaan dari Julai 2018 sehingga Jun 2020, sejumlah RM3.6 bilion surcaj ICPT telah dilepaskan kepada pelanggan elektrik Bukan Domestik di Semenanjung Malaysia

Bagaimanakah caj ICPT akan memberi kesan terhadap bil elektrik saya?

Caj ICPT adalah caj yang dikenakan untuk setiap kWj tenaga elektrik yang digunakan. Caj ICPT adalah komponen boleh ubah dalam bil elektrik di mana kadar ICPT adalah berdasarkan penggunaan tenaga elektrik anda pada setiap bulan.

ICPT adalah caj yang dilepaskan secara terus dan pengiraannya adalah mengikut penggunaan bulanan tenaga elektrik dalam unit kWj didarab dengan kadar ICPT (sen/kWj). Caj ICPT ini kemudiannya akan ditambah atau ditolak daripada jumlah bil semasa anda.

Adakah semua pengguna membayar jumlah yang sama untuk caj ICPT?

Jumlah caj ICPT pada bil elektrik anda mungkin berbeza daripada jiran anda kerana ia bergantung kepada jumlah penggunaan tenaga elektrik (kWj) sebulan. Oleh itu, jumlah ICPT yang perlu dibayar adalah berbeza daripada seorang pengguna dengan pengguna yang lain, dan berbeza dari satu bulan ke satu bulan yang lain, bergantung kepada penggunaan tenaga elektrik.

Untuk mengurangkan impak ICPT di dalam bil, pengguna disarankan mengambil langkah penjimatan elektrik seperti yang disarankan oleh Pihak Suruhanjaya Tenaga.

Apakah inisiatif dari pihak kerajaan dan pengawal selia untuk mempersiapkan pengguna bagi menghadapi kadar ICPT baru pada masa hadapan?

Kerajaan telah menyediakan platform Kalkulator ICPT mesra pengguna (user-friendly) melalui portal www.myelectricitybill.my yang terdapat di laman web rasmi Suruhanjaya Tenaga. Sila rujuk laman web ST (http://www.st.gov.my) untuk keterangan lanjut berkaitan perlaksanaan ICPT.

Kalkulator ICPT ini juga bertujuan untuk mendidik pengguna supaya lebih peka kepada perubahan harga bahan api dan kadar tukaran wang asing di pasaran. Pengguna boleh memasukkan unjuran harga arang batu dan gas serta kadar tukaran wang asing (forecast fuel price & forex) untuk membuat anggaran kos ICPT pada tempoh pelarasan tarif akan datang.