FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Mohon turuti langkah-langkah berikut untuk menukar kata laluan anda dengan selamat:

1) Sila rujuk Lampiran A untuk tukar kata laluan melalui webmail (OWA dan Mobile Phone)

2) Sila rujuk Lampiran B untuk tukar kata laluan melalui PC/Laptop

3) Sila rujuk Lampiran C sekiranya anda mengalami masalah teknikal setelah menukar kata laluan. (cth: tidak boleh akses TNB Wifi)

4) Sila rujuk Lampiran D sekiranya anda masih mengalami masalah selepas menukar kata laluan anda.