FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Pengenalan Tentang Pelan Bayaran Mudah

Bagi membantu pengguna kediaman yang terkesan dengan bil sebenar yang lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan penggunaan elektrik semasa PKP, TNB memperkenalkan Pelan Bayaran Mudah sehingga 31 Disember 2020.
READ MORE

Pelan Bayaran Mudah (PBM) ditawarkan secara automatik kepada semua 7.5 juta pelanggan kediaman bermula dari bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang diterima apabila TNB menyambung semula operasi bacaan meter dan penyerahan bil pada 15 Mei 2020 secara berperingkat.

1. Apakah syarat – syarat untuk menyertai Pelan Bayaran Mudah ini?

Semua 7.5 juta pengguna kediaman (Tarif A – Domestik) secara automatik layak menyertai Pelan Bayaran Mudah ini  yang memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Premis adalah jenis kediaman sahaja
 • Bil  bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang diterima apabila TNB menyambung semula operasi bacaan meter dan penyerahan bil pada 15 Mei 2020 secara berperingkat
 • Pengguna kediaman meter pintar yang mendapat bil dengan bacaan sebenar mulai 14 Mei 2020

2. Adakah saya perlu memohon untuk menyertai Pelan Bayaran Mudah ini?

Pelan Bayaran Mudah ditawarkan secara automatik kepada semua 7.5 juta pengguna kediaman bermula dari bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang diterima apabila TNB menyambung semula operasi bacaan meter dan penyerahan bil pada 15 Mei 2020 secara berperingkat. Oleh itu, pengguna tidak perlu memohon untuk membuat pembayaran secara ansuran melalui Pelan Bayaran Mudah ini.

Pengguna kediaman di bawah kategori berikut secara automatik diberikan pilihan untuk membuat pembayaran bil elektrik mengikut jumlah Pelan Bayaran Mudah:

 • Pengguna Kes Kejanggalan Biasa mengikut caj bulanan semasa untuk bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar
 • Pengguna Kes Kejanggalan Meter mengikut caj bulanan semasa untuk bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar
 • Pengguna dengan skim Net Energy Metering (NEM)
 • Pengguna yang mempunyai bayaran ansuran sediada
 • Pengguna meter pintar

3. Berapa lama tempoh Pelan Bayaran Mudah ini akan ditawarkan?

Pelan Bayaran Mudah ditawarkan bermula dari bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang diterima oleh pengguna sehingga 31 Disember 2020.

Oleh itu, tempoh Pelan Bayaran Mudah ini berbeza mengikut bulan pertama pengguna menerima bil bulanan dengan bacaan sebenar. Tempoh Pelan Bayaran Mudah yang paling lama adalah 8 bulan, iaitu bermula dari bil bulan Mei hingga Disember 2020 memandangkan operasi bacaan meter dan penyerahan bil di premis pengguna telah bermula pada 15 Mei 2020 secara berperingkat.

4. Dimanakah saya boleh melihat maklumat Pelan Bayaran Mudah ini di dalam bil saya?

Maklumat ini akan dipaparkan di dalam kotak kuning di sudut kanan atas pada bil elektrik. Untuk makluman, bayaran penuh adalah sama dengan Jumlah Perlu Dibayar yang dipaparkan pada bil elektrik.

Contoh Bil Keterangan yang dipaparkan pada bil adalah seperti berikut:
Pelan Bayaran Mudah
(Bahasa Melayu)
Pelan Bayaran Mudah
(Bahasa Inggeris)

Bil diterima di premis

Salinan bil melalui portal and aplikasi myTNB

Apabila pengguna menerima bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar, pengguna mempunyai dua (2) pilihan, sama ada untuk membuat pembayaran berdasarkan bayaran penuh atau jumlah Pelan Bayaran Mudah.

Jumlah Pelan Bayaran Mudah ini dikira dengan mengambil jumlah Bayaran Penuh (Jumlah Perlu Dibayar) dalam bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar dan mengagihkannya sehingga 31 Disember 2020 berdasarkan peratusan tertentu yang ditetapkan untuk setiap bulan.

5. Bagaimana kuantum Pelan Bayaran Mudah ini ditentukan?

Kuantum Pelan Bayaran Mudah ini ditentukan mengikut peratus (%) tertentu berdasarkan bulan pertama bil bulanan dengan bacaan sebenar dikeluarkan kepada pengguna sehingga bulan Disember 2020 seperti berikut:

  Bil Elektrik Mengikut Bulan
Bulan Pertama
Bil dengan
Bacaan Sebenar
Dikeluarkan
Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember
Mei 31% 15% 15% 15% 15% 3% 3% 3%
Jun   31% 15% 15% 15% 8% 8% 8%
July     33% 17% 17% 11% 11% 11%
Ogos       34% 21% 15% 15% 15%
September         37% 21% 21% 21%
October           42% 29% 29%
November             56% 44%
Disember               100%

Pelan Bayaran Mudah ini akan dipaparkan di dalam bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar apabila TNB menyambung semula operasi bacaan meter dan penyerahan bil di premis pengguna secara berperingkat. Oleh itu, kuantum mengikut peratus (%) ini adalah berbeza berdasarkan bulan di mana bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar diterima oleh pengguna. Ini adalah untuk memastikan amaun Pelan Bayaran Mudah yang perlu dibayar adalah sama rata pada setiap bulan.

Bagi bulan berikutnya selepas bulan pertama bacaan sebenar diperolehi, jumlah Pelan Bayaran Mudah akan ditambah dengan jumlah caj bulanan semasa dan sebarang amaun Pelan Bayaran Mudah yang belum dibayar melebihi tempoh kredit.

Formula Pelan Bayaran Mudah adalah seperti berikut:

Bulan Pelan Bayaran Mudah
Bulan pertama dengan bacaan sebenar Caj Minima EPP = Jumlah Perlu dibayar (A) x % kuantum
Nota: Jumlah perlu dibayar = Tunggakan + Caj Semasa + Penggenapan
Bulan seterusnya

Caj minima EPP = (Jumlah perlu dibayar (A) x % kuantum bulan seterusnya berdasarkan jadual di atas) + Caj Semasa + Tunggakan Pelan Bayaran Mudah sebelum ini (sekiranya ada) + Penggenapan

Contoh 1:

Anda menerima bil bulanan sebenar pertama bertarikh 18 Mei 2020 setelah operasi bacaan meter di premis pengguna disambung semula.

Jumlah Tunggakan RM 0.00
Jumlah Caj Semasa RM 400.00
Jumlah Penggenapan RM 0.00
Jumlah bil / Jumlah perlu dibayar RM 400
Kuantam % Mei 2020 31%
Pelan bayaran mudah bagi bulan Mei 2020 31% x RM 400
= RM 124.00

Contoh 2:

Anda menerima bil bulan pertama bertarikh 20 Julai 2020 dengan bacaan sebenar yang setelah operasi bacaan meter di premis pengguna disambung semula.

Jumlah Tunggakan RM 120.54
Jumlah Caj Semasa RM 300.00
Jumlah Penggenapan RM 0.01
Jumlah bil / Jumlah perlu dibayar RM 420.55
Kuantam % Julai 2020 33%
Pelan bayaran mudah bagi bulan Julai 2020 33% x RM 420.55
= RM 138.78

Contoh 3:

Anda telah menerima bil bulanan sebenar pertama pada 18 Mei 2020. Anda sentiasa membuat bayaran tepat pada masanya setiap bulan. Berikut adalah cara pengiraan Pelan Bayaran Mudah daripada bulan Mei 2020 sehingga Disember 2020.

 • Tentukan jumlah perlu dibayar bagi Mei 2020 (Tunggakan + Caj Semasa + Penggenapan)
 • Jumlah perlu dibayar bagi bulan Mei 2020 didarabkan dengan % berdasarkan jadual % kuantum
 • Bagi bulan berikutnya, Pelan Bayaran Mudah = Caj Minima EPP (Jumlah perlu dibayar Mei x % kuantum bulan seterusnya berdasarkan jadual di atas) + Caj Semasa  + Penggenapan

Nota:
1. Caj Semasa adalah anggaran semata – mata untuk tujuan contoh pengiraan
2. Tunggakan akan sentiasa memaparkan baki EPP daripada jumlah perlu dibayar bulan Mei

Contoh 4:

Anda telah menerima bil bulanan sebenar pertama pada 15 Jun 2020. Bayaran bulanan tidak dibuat tepat pada masanya. Berikut adalah cara pengiraan Pelan Bayaran Mudah daripada Jun 2020 sehingga Disember 2020.

 • Tentukan jumlah perlu dibayar bagi Jun 2020 (Tunggakan + Caj Semasa + Penggenapan)
 • Jumlah perlu dibayar bagi bulan Jun 2020 didarabkan dengan % berdasarkan jadual % kuantum
 • Bagi bulan berikutnya, Pelan Bayaran Mudah = Caj Minima EPP (Jumlah perlu dibayar Jun x % kuantum bulan seterusnya berdasarkan jadual di atas) + Caj Semasa  + Penggenapan + Tunggakan Pelan Bayaran Mudah sebelum ini

Nota:
1. Caj Semasa adalah anggaran semata – mata untuk tujuan contoh pengiraan
2. Tunggakan akan sentiasa memaparkan baki EPP daripada jumlah perlu dibayar bulan Jun termasuk amaun bil belum dibayar daripada bulan sebelumnya.

6. Saya sering  membayar bil dalam tempoh yang ditetapkan kerana tidak berminat dengan bayaran secara ansuran. Bolehkah saya membuat bayaran penuh ke atas bil bulanan sebenar pertama yang diterima? Adakah saya perlu memajukan permohonan untuk menarik diri (opt-out) daripada Pelan Bayaran Mudah?

Anda boleh membuat pembayaran penuh seperti biasa dan tidak perlu memajukan sebarang permohonan untuk menarik diri (opt-out) daripada Pelan Bayaran Mudah kecuali anda merupakan pengguna Autopay / Direct Debit.

7. Mengapa tiada maklumat Pelan Bayaran Mudah di dalam bil saya?

Pelan Bayaran Mudah tidak akan tertera di dalam bil anda sekiranya

a. Bil yang diterima adalah bil anggaran
b. Akaun TNB bukan didaftarkan sebagai pengguna Kediaman. Hanya pengguna kediaman sahaja yang diberikan bantuan pembayaran secara ansuran melalui Pelan Bayaran Mudah secara automatik.
c. Jumlah perlu dibayar adalah berbaki kredit kerana wujud lebih bayaran
d. Bil Akhir (Final bill) kerana penutupan akaun

8.  Saya masih menerima bil anggaran. Bagaimana saya boleh memperolehi bil dengan bacaan sebenar agar saya dapat menikmati Pelan Bayaran Mudah ini?

Terdapat dua (2) kaedah di mana tuan/puan boleh mendapatkan bil dengan bacaan sebenar:

i. Sebagai pemilik akaun elektrik, tuan/puan boleh mengaktifkan perkhidmatan Self Meter Reading (SMR) dan menghantar bacaan pada meter di premis melalui aplikasi atau portal myTNB untuk tujuan pembilan apabila menerima notifikasi/SMS daripada pihak TNB. Perkhidmatan ini tersedia kepada pengguna kediaman (domestik) yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari myTNB portal - Self Meter Reading.

ii. Tuan/puan juga boleh memajukan gambar bacaan meter di premis berserta nombor akaun TNB (12-digit) melalui:

Setelah semakan dibuat untuk memastikan maklumat bacaan meter yang diberikan adalah teratur, pelarasan bil dengan bacaan sebenar akan dibuat dalam masa lima (5) hari bekerja.

9. Saya adalah pengguna Perniagaan. Adakah saya layak menerima Pelan Bayaran Mudah ini?

Pelan Bayaran Mudah ini hanya ditawarkan secara automatik kepada pengguna kediaman yang terkesan dengan bil sebenar yang lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan penggunaan elektrik semasa PKP.

Kebanyakkan premis perniagaan didapati tidak beroperasi sepenuhnya semasa tempoh PKP. Bil sebenar yang diselaraskan dengan Jumlah Bil Anggaran Terdahulu akan menunjukkan jumlah yang perlu dibayar adalah berbaki kredit sekiranya tiada penggunaan atau penggunaan yang rendah daripada biasa.

10. Saya menjalankan perniagaan kedai runcit dan mendapati bil sebenar pertama saya selepas pelarasan masih tinggi. Adakah saya boleh memohon Pelan Bayaran Mudah ini?

Pelan Bayaran Mudah ini hanya ditawarkan secara automatik kepada pengguna kediaman yang terkesan dengan bil sebenar yang lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan penggunaan elektrik semasa PKP.
 
Sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan untuk membuat pembayaran bil secara ansuran, kunjungi Kedai Tenaga terdekat bagi membuat permohonan bayaran ansuran (Instalment Plan) dan ianya tertakluk kepada syarat-syarat dan kelayakan tertentu.

11. Saya adalah pengguna Kediaman yang telah menerima bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar pada 15 Mei 2020. Namun, saya telah membuat bayaran penuh tanpa menyedari ada pilihan untuk membuat bayaran mengikut jumlah Pelan Bayaran Mudah.  Adakah saya boleh memohon untuk menyertai Pelan Bayaran Mudah bagi bil bulanan berikutnya?

Pelan Bayaran Mudah hanya ditawarkan berdasarkan bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang anda terima setelah operasi bacaan meter disambung semula. Sekiranya anda telah membuat bayaran penuh berdasarkan bil bulanan sebenar pertama, maka jumlah Pelan Bayaran Mudah ini tidak akan dipaparkan lagi pada bil bulanan berikutnya.

12. Semasa tempoh PKP, saya telah menjelaskan semua bil anggaran dalam tempoh kredit yang ditetapkan dan tiada sebarang tunggakan. Adakah saya layak untuk menerima Pelan Bayaran Mudah apabila bil bulanan sebenar pertama diterima setelah operasi bacaan meter disambung semula seperti biasa?

Apabila anda menerima bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar setelah operasi bacaan meter disambung semula seperti biasa, anda layak untuk menerima Pelan Bayaran Mudah berdasarkan Jumlah Caj Semasa / Jumlah Perlu Dibayar.

Memandangkan tiada sebarang tunggakan dalam bil, maka jumlah Pelan Bayaran Mudah di dalam bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar adalah Jumlah Perlu Dibayar selepas pelarasan bil anggaran.

13. Saya mempunyai bayaran ansuran (installment plan) yang masih aktif. Adakah saya  layak untuk menyertai Pelan Bayaran Mudah?

Pelan Bayaran Mudah ditawarkan secara automatik berdasarkan bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang anda terima setelah operasi bacaan meter disambung semula, termasuk jumlah tunggakan. Oleh itu, pengguna yang mempunyai bayaran ansuran juga layak menerima Pelan Bayaran Mudah ini secara automatik.

Jumlah bayaran ansuran yang masih tertunggak semasa kali pertama bil elektrik dengan bacaan sebenar diterima selepas PKP akan menjadi sebahagian daripada jumlah Pelan Bayaran Mudah. Baki ansuran yang belum matang ketika itu pula akan ditangguhkan sehingga 31 Disember 2020. Oleh itu tempoh ansuran akan dikuatkuasakan semula mulai 1 Januari 2021.

14. Adakah saya selaku tuan punya rumah, boleh membuat permohonan Pelan Bayaran Mudah untuk penyewa saya?

Pelan Bayaran Mudah ditawarkan secara automatik ke atas bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang penyewa anda terima setelah operasi bacaan meter disambung semula. Justeru itu, sebarang permohonan tidak perlu dimajukan kepada TNB  kerana Pelan Bayaran Mudah ini diberikan secara automatik. Jumlah Pelan Bayaran Mudah akan dipaparkan di dalam kotak kuning di sudut kanan atas pada bil elektrik.

Year:

View All

Description Date
View All
X

Penalti Lewat Bayar

Pengecualian penalti lewat bayar yang pada mulanya diberikan kepada akaun pengguna Kediaman dari tempoh 18 Mac 2020 hingga 30 September 2020 akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020.
READ MORE

1. Adakah saya sebagai pengguna Kediaman akan dikenakan Penalti Lewat Bayar sekiranya bil saya di dalam tempoh PKP/PKPB/PKPP tidak dijelaskan mengikut tempoh kredit yang ditetapkan?

Sebagai usaha untuk meringankan beban pengguna Kediaman, penalti lewat bayar tidak akan dikenakan ke atas akaun pengguna Kediaman dari 18 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2020.

2. Adakah penalti lewat bayar akan dikenakan kepada jumlah penuh atau mengikut jumlah Pelan Bayaran Mudah yang tidak dibayar?

Sekiranya pelanggan gagal membayar jumlah Pelan Bayaran Mudah bulanan sepenuhnya dalam tempoh kredit 30 hari, penalti lewat bayar akan dikenakan mulai 1 Januari 2021 ke atas jumlah bil yang tertunggak.

3. Saya adalah pengguna Komersil. Adakah saya akan dikenakan penalti lewat bayar sekiranya saya tidak membuat pembayaran bil dalam tempoh PKP/PKBP?

Ya. Penalti lewat bayar akan dicajkan seperti biasa ke atas jumlah bil elektrik yang tertunggak bagi pengguna selain daripada kategori Kediaman. Pembayaran masih perlu dibuat berdasarkan jumlah yang perlu dibayar mengikut bil bulanan.

Pelan Bayaran Mudah dan penangguhan penalti lewat bayar hanya diberikan kepada pengguna kategori Kediaman sahaja.

4. Bagaimana penalti lewat bayar akan dikenakan ke atas bil saya?

 • Penalti lewat bayar dikira pada kadar 1% sebulan (simple interest) ke atas jumlah tunggakan bil dengan mengambil kira bilangan hari tertunggak
 • [Jumlah tunggakan] x 1% x Bilangan hari tertunggak / 30 hari
 • Maklumat lanjut boleh didapati disini

Year:

View All

Description Date
View All
X

Pemotongan Bekalan

Penangguhan aktiviti pemotongan yang pada mulanya diberikan kepada akaun pengguna Kediaman dari tempoh 18 Mac 2020 hingga 30 September 2020 akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020.
READ MORE

1. Adakah premis kediaman saya akan terlibat dengan pemotongan bekalan dalam tempoh PKPP ini sekiranya bil terdahulu atau bil anggaran tidak dibayar?

Bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, TNB akan menangguhkan  aktiviti pemotongan sehingga 31 Disember 2020.

2. Bilakah operasi pemotongan bekalan akan dimulakan semula?

Operasi pemotongan bekalan elektrik ke atas akaun tertunggak akan dimulakan semula pada 1 Januari 2021. Notis pemotongan bekalan akan dikeluarkan selepas 1 Januari 2021 ke atas jumlah bil tertunggak berserta tempoh pemotongan bekalan.

3. Apakah situasi yang membolehkan pihak TNB melaksanakan pemotongan  bekalan semasa tempoh PKPP?

Pihak TNB akan melaksanakan pemotongan bekalan bagi situasi berikut:

 • permohonan daripada pengguna berdaftar
 • arahan daripada pihak berkuasa
 • kes usikan pepasangan meter

Year:

View All

Description Date
View All
X

Pengguna Autopay Dan Direct Debit

Pengguna Autopay / Direct Debit yang memenuhi kriteria layak mendapat Pelan Bayaran Mudah yang diberikan secara automatik
READ MORE

1. Saya merupakan pengguna kediaman yang berdaftar Autopay / Direct Debit. Adakah perlu saya hubungi TNB untuk memohon Pelan Bayaran Mudah?

Pengguna Autopay / Direct Debit yang memenuhi kriteria berikut layak mendapat Pelan Bayaran Mudah yang diberikan secara automatik dan tidak perlu menghubungi TNB untuk membuat permohonan:

 • Premis adalah jenis kediaman sahaja
 • Bil bulanan pertama dengan bacaan sebenar yang diterima apabila TNB menyambung semula operasi bacaan meter dan penyerahan bil pada 15 Mei 2020 secara berperingkat

2. Saya merupakan pengguna kediaman yang berdaftar Autopay / Direct Debit dan telah menerima bil bulanan sebenar dengan Pelan Bayaran Mudah.  Adakah caj pembayaran bil bulanan mengikut jumlah Pelan Bayaran Mudah?

Ya. Caj pembayaran bil bulanan Autopay / Direct Debit adalah berdasarkan  jumlah Pelan Bayaran Mudah.

3. Sekiranya, jumlah Pelan Bayaran Mudah melebihi RM 5,000, berapakah jumlah yang akan dicaj kepada bank?

 • Autopay – Caj maksimum setakat RM 5,000 sebulan, dan baki boleh dibayar menggunakan saluran pembayaran yang lain. 
 • Direct Debit – Caj mengikut amaun Pelan Bayaran Mudah.

4. Sekiranya saya merupakan pemegang kad bagi akaun berdaftar Autopay / Direct Debit, adakah saya boleh memohon untuk membuat pembayaran penuh bagi akaun tersebut?

Ya. Pemegang kad / pemilik akaun boleh membuat permohonan pembayaran penuh bil bulanan.

5. Bagaimanakah sekiranya saya ingin membuat pembayaran penuh untuk bil bulanan?

Anda boleh membuat permohonan untuk pembayaran penuh bil bulanan dengan menghubungi:

 • TNB Careline
  E-mel: [email protected] atau
  Hubungi TNB CareLine di 1-300-88-5454 (8:00 pagi hingga 5:00 petang setiap hari)
   
 • Unit Autopay/ Direct Debit
  E-mel: [email protected]
   
 • Kedai Tenaga
  (Tertakluk kepada Kedai Tenaga yang beroperasi)

6. Selepas permohonan untuk pembayaran penuh dibuat, bilakah pembayaran penuh bil bulanan melalui Autopay / Direct Debit akan dibuat?

Pembayaran penuh akan berlaku pada pembilan Autopay / Direct Debit bulan berikutnya  setelah permohonan anda diproses.

7. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya caj pembayaran bil masih mengikut Pelan Bayaran Mudah walaupun permohonan untuk pembayaran penuh telah dibuat?

Tuan/Puan boleh membuat aduan dengan menghubungi:

 • TNB Careline
  E-mel: [email protected] atau
  Hubungi TNB CareLine di 1-300-88-5454 (8:00 pagi hingga 5:00 petang setiap hari)
   
 • Unit Autopay/ Direct Debit
  E-mel: [email protected]
   
 • Kedai Tenaga
  (Tertakluk kepada Kedai Tenaga yang beroperasi)

8. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya caj pembayaran bil adalah mengikut Jumlah Sebenar Bil dan tidak mengikut Pelan Bayaran Mudah sedangkan saya tidak membuat permohonan untuk pembayaran penuh?

Tuan/Puan boleh membuat aduan dengan menghubungi salah satu saluran yang dinyatakan di soalan 7.

9. Adakah saya boleh memohon untuk pemulangan semula wang pembayaran sekiranya caj pembayaran bil adalah mengikut Jumlah Sebenar Bil dan tidak mengikut Pelan Bayaran Minimum sedangkan saya tidak membuat permohonan untuk pembayaran penuh?

Pemulangan wang tidak dapat diproses kerana pembayaran bil telah diselaraskan dengan bil pengguna.

10. Adakah saya boleh menamatkan Autopay / Direct Debit semasa tempoh Pelan Bayaran Mudah berkuatkuasa?

Ya. Penamatan Autopay / Direct Debit boleh dibuat semasa tempoh Pelan Bayaran Mudah berkuatkuasa.

11. Adakah Pelan Bayaran Mudah boleh diteruskan setelah penamatan Autopay/ Direct Debit?

Ya. Pelan Bayaran Mudah masih diteruskan sehingga 31 Disember 2020 dan pembayaran boleh dibuat melalui mana-mana saluran pembayaran TNB yang sah.

Year:

View All

Description Date
View All
X