FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Choose by categories:

BM - SUBSIDI BAHAN API OLEH KERAJAAN PERSEKUTUAN

Apakah itu subsidi bahan api yang dipaparkan dalam bil elektrik pengguna?

  • Subsidi bahan api ialah jumlah kos bahan api yang ditanggung oleh Kerajaaan untuk seunit elektrik yang digunakan
  • Nilai yang dipaparkan merujuk kepada nilai subsidi untuk bahan api gas asli berpaip sahaja.
  • Subsidi ini dikira dengan berpandukan perbandingan harga tanda aras gas asli dalam tarif elektrik asas dengan harga gas berpaip yang dicajkan kepada pengguna melalui tarif elektrik pengguna semasa
  • Subsidi bahan api yang dinyatakan di dalam bil elektrik adalah untuk tujuan makluman sahaja, tanpa sebarang transaksi kewangan

Kenapakah subsidi bahan api dikira berasingan dalam bil elektrik?

Subsidi bahan api dikira secara berasingan dalam bil bagi memberi panduan ke atas kos sebenar penggunaan elektrik yang sepatutnya dibayar oleh pengguna mengikut kegunaan masing-masing sekiranya tiada subsidi bahan api oleh Kerajaan.

Bagaimanakah subsidi ini dikira dan apakah harga pasaran bahan api yang digunakan?

Subsidi bahan api dikira berdasarkan formula seperti di bawah:

  • Kos gas untuk menjana seunit elektrik bagi setiap RM 1/mmbtu x perbezaan di antara harga tanda aras gas dan harga gas asli berpaip yang digunapakai dalam tarif  elektrik semasa x jumlah penggunaan elektrik untuk sebulan dalam kWh

Harga tanda aras gas ditentukan oleh Kerajaan

Apakah kekerapan pengiraan subsidi bahan api ini diulangkaji?

Pengiraan subsidi akan diulangkaji berdasarkan semakan harga gas asli berpaip oleh Kerajaan setiap 6 bulan

Apakah nilai subsidi semasa untuk bahan api pada ketika ini?

Nilai subsidi semasa iaitu bagi tempoh 1 July 2017 hingga 31 December 2017 ialah 2.54sen/kWj atau RM0.0254/kWj