FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Iklan Tawaran Untuk Mengisi Kekosongan Jawatan - Juruteknik ILSAS

12/07/2010

Tenaga Nasional Berhad, sebuah syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia, mempelawa graduan-graduan yang berminat dan berkelayakan untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan sebagai: JURUTEKNIK (SENGGARAAN AWAM)

Kelayakan:

   
 • Memiliki Sijil Kejuruteraan Awam dari Politeknik atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf dengan memperolehi CGPA sekurang-kurangnya 3.0

dan

   
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Matematik dan Bahasa Inggeris.
   
 • Umur tidak melebihi 30 tahun pada tarikh tutup iklan
 •  
 • Berdaya harap dan boleh mempelajari teknologi baru berkaitan project software
 •  
 • Mempamerkan semangat kerja berpasukan yang tinggi dan memiliki kecekapan komunikasi (interpersonal) yang baik
 •  
 • Memiliki Sijil Pelukis Pelan merupakan satu kelebihan.

Tugas & Tanggungjawab:

   
 • Merancang dan mengawasi kerja-kerja senggaraan dan pembaikan.
 •  
 • Menyelia perlaksanaan projek dan kerja-kerja pembaikan.
 •  
 • Menjalakan tugas-tugas senggaraan bangunan.
 •  
 • Menggunakan technical software seperti AUTOCAD dan project management software.
 •  
 • Membuat lukisan teknik seperti pelan bangunan dan kerja-kerja awam menggunakan AUTOCAD atau perisian teknikal.
 •  
 • Menyediakan Bil of Quantity atau spesifikasi projek.
 •  
 • Memastikan semua tugas yang diarahkan oleh Penyelia dilaksanakan dengan cekap dan bertanggungjawab.

JURUTEKNIK (MULTIMEDIA)

Kelayakan:

   
 • Memiliki Sijil Teknologi Maklumat & Multimedia dari Politeknik atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf dengan memperolehi CGPA sekurang-kurangnya 3.0

   

dan

   
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Matematik dan Bahasa Inggeris
 •  
 • Umur tidak melebihi 30 tahun pada tarikh tutup iklan Mahir mengendalikan sistem audio
 •  
 • Mahir dalam video/photo shooting
 •  
 • Mahir mengendalikan video camera serta alat bantuan mengajar

Tugas & Tanggungjawab:

   
 • Mengendalikan peralatan AVA/Video/kamera untuk sebarang majlis/kursus

   

 • Mengendalikan kerja-kerja peyuntingan video/gambar bagi sebarang majlis/kursus yang telah dijalankan

   

 • Mengendalikan kerja-kerja rekabentuk pengajaran bagi kursus-kursus di ILSAS

   

 • Menyelia sebarang projek multimedia yang dijalankan oleh pihak ketiga

   

 • Mengendalikan kerja-kerja senggaraan dan pembaikan peralatan multimedia

   

 • Memastikan permintaan pelanggan diberi maklumbalas dengan segera.

   

 • Memastikan semua tugas yang diarahkan oleh Penyelia dilaksanakan dengan cekap dan bertanggungjawab.

   


Penempatan:

Calon-calon berjaya akan ditempatkan di:

TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd.– ILSAS, Jalan IKRAM-UNITEN, Karung Berkunci 205, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan

Cara Memohon:

   
 • Permohonan hendaklah menggunakan Borang TNB188C yang boleh juga didapati di pejabat-pejabat TNB yang berhampiran
 •  
 • Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Sijil Kelahiran, Salinan Transkrip & Kelayakan Akademik, Kad Pengenalan, Resume/CV dan dokumen-dokumen sokongan yang telah disahkan serta sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan), dan dialamatkan kepada:

Pengurus Besar Pengurusan Sumber Manusia Bahagian Sumber Manusia Tingkat 9, Bangunan Ibu Pejabat TNB 129, Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur

   
 • Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di bahagian atas sebelah kiri sampul surat anda.
 •  
 • Tarikh tutup permohonan ialah pada 24 Julai 2010.
 •  
 • Hanya calon-calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.