FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Pra Kelayakan Kontraktor Sivil Grid (KSG)

15/09/2022

TNB mempelawa syarikat yang berkelayakan untuk menyertai Pra-Kelayakan Kontraktor Sivil Grid (KSG) di Tenaga Nasional Berhad.

Syarat kelayakan adalah seperti berikut:

Kriteria Keperluan Dokumen

1. Berdaftar dengan Tenaga Nasional Berhad (bagi syarikat tempatan sahaja)

Sijil Pendaftaran TNB

2. Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan (CIDB) mengikut gred dan pengkhususan kerja

General Civil Work CE21
M&E Works (Fire Fighting) ME02
M&E Works (Aircond) MEOl
M&E Works (Genset) E32/E33
M&E Works (Transmission Lines) E23
Sijil Pendaftaran CIDB

3. Status syarikat sama ada bumiputera atau bukan bumiputera

Sijil BPKU

4. Memajukan profil syarikat dengan lengkap

Memajukan profil syarikat yang lengkap

5. Tidak disenarai hitam oleh TNB

-

6. Tidak mempunyai kes litigasi dengan TNB

-

7. Positive Shareholder Fund / Equity based on recent 20 months Audited Financial Statement (bagi syarikat Sdn Bhd.)

Audited Financial Statement terkini

8. Share Capital/Issued Shares

Grade Minimum Paid Up Capital Estimate Tender Value
G1 RM 5K Up to RM 200K
G2 RM 25K Up to RM 500K
G3 RM 50K Up to RM 1M
G4 RM 150K Up to RM 3M
G5 RM 250K Up to  RM5M
G6 RM 500K Up to RM10M
G7 RM 750K More than to RM 10M

e-info SSM

9. Acid Test Ratio (Current Asset - Stock / Current Liabilities) > 1.0,
atau
unutilized revolving credit facilities+ average latest 3 months' bank balance

Audited Financial Statement terkini

10. Kriteria Mandatori Teknikal : Pengalaman

Skop Pengalaman
General Civil Work Successfully execute any civil works within last 5 years
M&E Works (Fire Fighting) Successfully execute firefighting works within last 5 years
M&E Works (Aircond) Successfully execute air cond works within last 5 years
M&E Works (Genset) Successfully execute genset works within last 5 years
M&E Works
(Transmission Lines)
Successfully execute general works related to transmission lines ie. rentice clearing, tower painting within last 5 years

Bukti Purchase Order (PO)/ Taking Over Certificate (TOC)/ Laporan kerja Selesai (LKS) atau dokumen yang berkaitan.

11. Pemarkahan:

  1. Jumlah Baki akaun semasa
  2. Prestasi Syarikat
  3. Pasukan Kerja
  4. Tools & Machinery
  1. Syarikat yang mempunyai kewangan yang kukuh. Nilai RM75,000 adalah 15% daripada RM500k (½ daripada jumlah capping kontrak)
  2. Semakan terperinci skor CASE
  3. Cadangan Carta Organisasi / Borang A KWSP, NTSP Card, CIDB Green Card, Work Permit from Kementerian Dalam Negeri
  4. Semakan terhadap pemilikan peralatan

Permohonan ini mesti dibuat melalui google form. Oleh itu, syarikat yang ingin mengambil bahagian harus mengisi  dan memuatnaik segala data dan dokumen yang diperlukan ke dalam link yang dinyatakan:

Sesi taklimat akan dijalankan secara atas talian seperti berikut:

Tarikh akhir permohonan dan mengisi maklumat serta memuat naik dokumen bagi sesi pra-kelayakan ini adalah seperti berikut:

Sebarang pertanyaan boleh menghubungi pegawai tersebut seperti nama di bawah.

Name Email Phone no.

Puan Nor Suzalwani Sulaiman

[email protected]

019 - 3336451

Puan Ruqayyah Alwi

[email protected]

019 - 5935278