FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN, PLEASE CALL 15454
FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Pra Kelayakan Pembekal dan Kontraktor bagi Kategori Pengangkutan Kargo Am Wilayah Timur

11/01/2022

TNB mempelawa syarikat-syarikat yang berkelayakan untuk menyertai Pra Kelayakan Pembekal Dan Kontraktor Bagi Kategori Pengangkutan Kargo Am Wilayah Timur di Tenaga Nasional Berhad.

Syarat kelayakan adalah seperti berikut:

Kriteria Mandatori Am
Bil. Kriteria Maklumat Diperlukan Dokumen Sokongan
1

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Kod Bidang 221704

Sijil pendaftaran Kementerian Kewangan

Salinan Sijil Pendaftaran yang sah

2

Shareholder Fund

Nilai terkini perlu positif

Laporan Tahunan Kewangan Syarikat sekurang-kurangnya 20 bulan dari tarikh tutup permohonan

3

Paid-up Capital

> RM 75,000.00

Laporan Tahunan Kewangan Syarikat sekurang-kurangnya 20 bulan dari tarikh tutup permohonan

4

Acid Test Ratio

  • > 1.0 or
  • Significant latest bank balance in the last 3 months and unutilized credit balance > RM 150,000.00

Laporan Tahunan Kewangan Syarikat sekurang-kurangnya 20 bulan dari tarikh tutup permohonan atau sebarang dokumen yang berkaitan

5

Tiada Kes Litigasi dengan TNB atau sebaliknya

Tiada Kes

Surat Pengakuan disahkan Suruhanjaya Sumpah

Kriteria Mandatori Teknikal
Bil Kriteria Maklumat Dokumen Sokongan
1

Bukti Pengalaman Perkhidmatan Berkenaan

> 2 tahun pengalaman di dalam pengangkutan kargo am dan nilai perkhidmatan melebihi RM 500,000.00

Profil Syarikat dan Salinan Pesanan Belian (PO) / Letter of Award atau sepertinya

2

Transport Ownership

Memiliki salah satu jenis pengangkutan bagi setiap kategori yang dinyatakan seperti di bawah:

  • 1 x 5 Ton or 10 Ton Cargo Lorry, and
  • 2 x 5 Ton or 10 Ton Truck Crane, and
  • 2 x Trailer 20 Ton or 25 Ton

Salinan Transportation Grant

Lesen/Permit Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

3

Health, Safety & Environment (HSE)

Mempunyai polisi dan prosidur syarikat berkenaan HSE

Salinan dokumen berkaitan

4

Jaminan Kualiti Kerja

Mempunyai Standard Operating Procedure (SOP)/manual berkaitan kendalian logistik

Salinan dokumen berkaitan

5

Pejabat operasi

Mempunyai pejabat operasi bagi wilayah yang dipohon

Salinan Sales & Purchase Agreement / Rental Lease Agreement atau sepertinya

6

Saman Trafik

Deklarasi rekod saman trafik tertunggak untuk pengangkutan yang dimiliki

Salinan rekod trafik

Kriteria Keutamaan / Tambahan
Bil Kriteria Maklumat Dokumen Sokongan
1

Pemilikan mobile crane

Memiliki mobile crane dengan kapasiti 80 Ton dan kebawah

Salinan Transportation Grant

Lesen/Permit Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

2

Pemilikan forklift

Memiliki forklift dengan kapasiti 18 Ton dan kebawah

Salinan Transportation Grant

Lesen/Permit Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

3

Gudang/Stor/Ruang Simpanan

Mempunyai gudang/stor/ruang simpanan

Salinan Sales & Purchase Agreement / Rental Lease Agreement atau sepertinya

4

Kad Keselamatan NIOSH TNB Safety Passport (NTSP)

Mempunyai pekerja yang memiliki kad keselamatan NTSP

Senarai pekerja beserta salinan kad keselamatan NTSP

5

Pengalaman Perkhidmatan Logistik Dengan TNB

Berpengalaman menyediakan perkhidmatan logistik dengan pihak TNB

Salinan Pesanan Belian (PO) / Letter of Award atau sepertinya

6

Packing service

Mempunyai fasiliti dan pengalaman dalam menyediakan perkhidmatan pembungkusan yang melibatkan pembuatan palet/kotak kayu dan lain-lain

Profil Syarikat / Pengalaman Kerja / Gambar Fasiliti atau sepertinya

7

Office removal services

Menyediakan perkhidmatan pemindahan office dan yang berkaitan

Salinan Pesanan Belian (PO) / Letter of Award atau sepertinya

Pengalaman Kerja / Gambar Fasiliti atau sepertinya

8

Scheduled Waste Handling

Mempunyai keupayaan untuk mengendalikan sisa buangan terjadual (scheduled waste)

Deklarasi pendaftaran sebagai syarikat yang berlesen di bawah Jabatan Alam Sekitar (DOE)

Permohonan ini perlu dibuat secara atas talian, Oleh itu, syarikat-syarikat yang ingin menyertai perlu membuat permohonan melalui emel dengan mengisi “Subject :- Pra Kelayakan Pembekal Dan Kontraktor Bagi Kategori Pengangkutan Kargo Am Wilayah Timur” kepada alamat email [email protected] dan [email protected]. Pihak kami akan membalas email tersebut dan memberikan maklumat lanjut berhubung sesi ini.

Satu sesi taklimat bagi permohonan pra kelayakan akan dijalankan secara online pada:

  • Tarikh  : 19 Januari 2022
  • Masa   : 10.00 pagi

Tarikh akhir bagi permohonan dan pengisian maklumat serta muatnaik dokumen bagi sesi pra kelayakan ini adalah seperti berikut;

Sebarang pertanyaan bolehlah berhubung dengan pegawai seperti nama di bawah.

Berikut adalah nama dan alamat email yang boleh dihubungi :-

Nama Email
Puan Nor Suzalwani Sulaiman [email protected]
Puan Ezza Syahira Zulkefli [email protected]