FOR POWER OUTAGE OR BREAKDOWN,
PLEASE CALL 15454

Choose by categories:

BM - ISU-ISU PEMILIK/PENYEWA

Terdapat pemilik dibebani dengan bil yang tinggi setelah penyewa berpindah. Bagaimana pemilik boleh melindungi hak mereka?

Pemilik / pelanggan berdaftar mempunyai dua pilihan:

  • Sebelum penyewa berpindah ke premis, pemilik / pelanggan berdaftar boleh menyediakan dokumen Penukaran Penghuni (Change of Tenancy) yang menjadikan penyewa bertanggungjawab terhadap bil yang tidak dibayar. 
  • Sekiranya pemilik tidak mahu membuat Penukaran Penghuni (Change of Tenancy),pemilik boleh berdaftar dengan e-Services yang terdapat di laman web TNB di www.tnb.com.my dan dengan itu pemilik boleh memantau penggunaan bulanan dan corak pembayaran penyewanya

Siapakah yang boleh saya hubungi untuk membuat pertanyaan lanjut?

Pelanggan boleh menghubungi TNB melalui pelbagai saluran antaranya: